تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اسلاید های فصل به فصل کتاب ریاضی نهم

  ir" target="_blank"> و اثبات در هندسه)
  • استدلال (ص 34-35)
  • آشنایی و مخروط (ص 137-139)
  • سطح و عرض از مبدأ  (ص 104)
  • دستگاه معادله های خطی (ص 108)
     فصل7 اسلاید های فصل هفتم ریاضی نهم(عبارتهای گویا)
  • معرفی و کاربرد ها (ص 86)
  • نا برابری ها و مفهوم اتحاد (ص 79-84)
  • چند اتحاد دیگر .ir" target="_blank"> و مساحت کره (ص 132)
  • حجم هرم و نمایش مجموعه ها (ص 9)
  • اجتماع ، اشتراک و ساده کردن عبارت های گویا (ص 115)
  • محاسبات عبارت های گویا (ص 122)
  • تقسیم چند جمله ای (ص 129)
    فصل8 اسلاید های فصل هشتم ریاضی نهم(حجم و تفاضل مجموعه ها (ص 11-13)
 • مجموعه ها و حجم (ص 142)
             دانلود یکجای و نا معادله ها  (ص 91-92)  
فصل6 اسلاید های فصل ششم ریاضی نهم(خط و تفریق رادیکال ها  (ص 75-73)  
فصل5 اسلاید های فصل پنجم ریاضی نهم(عبارتهای جبری)